จุดเด่นของการเรียนการสอนแบบเฮกุรุ คือ "การดำเนินการเรียนการสอนที่สุดยอด"
การผสมผสานระหว่าง "ความรวดเร็วและความละเอียดรอบคอบ"
สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

ช่วงเด็กเล็กคือช่วงเวลาที่สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความสามารถซึมซับสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มพัฒนาสมอง โดยเฉพาะซีกขวา

คุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกน้อย ช่วยกระตุ้นศักยภาพของลูก

เด็กจะได้สัมผัสข้อมูลมากมาย ภายในเวลาอันรวดเร็ว!

“วัยแห่งการเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเอง”

ด้วยการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ครู 2 สองคนป้อนข้อมูลมหาศาล ให้เด็กได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง

Our Program คอร์สที่ 1

4 เรื่องสุดยอดสำหรับคลาสเด็กเล็ก!

  • มีคุณครู 2 คนป้อนข้อมูลมากมายเพื่อกระตุ้นการมองเห็นและพัฒนาสมองด้วยความรวดเร็ว โดยการใช้การดูรูปภาพ, แสง, เสียง สมองของเด็กจะทำงานอย่างเต็มที่!
  • ปริมาณข้อมูลเท่ากับการเรียน 1 เดือนในห้องเรียนสำหรับเด็กปกติ! และเด็กๆ จะได้รับข้อมูล ใหม่ๆ ตลอดเวลาแบบ High Level เพื่อความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
  • ฝึกพลังแห่งจินตนาการ, ความอดทน, สมาธิ โดยใช้สมองซีกขวา
  • ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูก เพื่อกระตุ้นศักยภาพ สร้างเสริมแก่นแท้ของจิตใจ พูดคุย แลกเปลี่ยนแง่มุมในการเลี้ยงดูลูก เพื่อเติบโตไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่มีความสุข

“ช่วงเวลาที่ไม่เพียงแต่สมองซีกซ้ายเท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องฝึกฝนสมองซีกขวาด้วย!”

ถึงเวลาที่ต้องสร้างสมดุลของสมองซีกซ้ายให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของสมองซีกขวา

เราสอนเรื่อง “การพึ่งพาตนเอง” ให้กับนักเรียน

Our Program คอร์สที่ 2

  • เอกสารประกอบการเรียนที่มากกว่าคลาสทารกและเด็กเล็ก
  • ใช้ซีกขวาฝึกฝนจินตนาการ! และซีกซ้ายฝึกฝนความสามารถในการคิด!
  • เสริมสร้างพลังในการสื่อสาร จากการพูดคุยกับคุณครู
  • มีความสมดุลทั้งในเรื่องของความคิดและจิตใจ

Our Program คอร์สที่ 2

“ความสามารถที่แท้จริงคือความสามารถที่ต่อยอดได้ในภายหลัง”

โปรแกรมที่ต่อยอดพัฒนาสมองซีกซ้ายและพัฒนาความสามารถไปพร้อมๆ กับสมองซีกขวา

เด็กๆ จะมีการแสดงออกถึงความสามารถที่ใครๆ ต่างชื่นชม

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่านคลื่น หรือความสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ในพริบตา!

ต่อยอดพลังใน 3 โซนประกอบด้วย IGZ, IM, BZ และการแนะแนวรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ของเด็กแต่ละคน

Our Program คอร์สที่ 3

Our Program คอร์สที่ 3

“เด็กเฮกุรุทุกคนคือเด็กธรรมดา จะไม่มีบรรยากาศของการโอ้อวดกันในห้องเรียน แต่เด็กเฮกุรุจำนวนมากจะแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ และสามารถรักษาสมดุลของการใช้สมองและจิตใจ ซึ่งเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ต่อผู้อื่น