เรามีชื่อเสียงเรื่องวิธีการสอนแบบต้นฉบับของเฮกุรุ
โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางจิตวิทยา
และปรัชญาความสำเร็จ

คุณครูผู้สอนทุกคนต้องผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตรการสอนจากประเทศญี่ปุ่น

Heguru

บุคลากรผู้ก่อตั้ง HEGL และผู้พัฒนาการอ่านแบบ HADO

รุยโกะ เฮนมิ

ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาหลักสูตรการเรียนของ HEGL คือค้นการอ่านแบบ "Hado Reading" ในปี 2540 และได้รับเลือกให้ปราฎกตัวเป็น 1 ในคุณครู 20 ท่านของรายการ "สุดยอดคุณครูแห่งปี 2554" สถานีโทรทัศน์ TV Tokyo

ฮิโรทาดะ เฮนมิ

ผู้ก่อตั้ง HEGL ในปี 2534 และพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน Japan Aviation Academy และดำเนินการเปิดสถาบัน HEGL สาขาต่างๆมากมายทั่วโลก และในปี 2558 ได้รัลรางวัล "The Social Á Cultural Merit Award" จาก ICPC ร่มกับรุยโกะ เฮนมิ

Heguru

การร่วมมือกันระหว่างคุณครูผู้ดำเนินการสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน
ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเรื่องการผลิตสื่อการสอนต่างๆ จะใช้ความรู้ด้านการสอนแบบเฮกุรุเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ
ที่คงรูปแบบเดิมไว้ การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เวลาร่วมกันกว่า 100 ชั่วโมงเพื่อทำสื่อการสอนสำหรับคลาส 50 นาที
ทำให้เราสามารถนำเสนอคลาสเรียนที่มีคุณภาพสูงได้

Heguru